Loading...

EPIGONI I PREKURSORZY

Strategie adaptacyjne społeczności Afryki subsaharyjskiej w późnym plejstocenie i wczesnym holocenie. Interdyscyplinarne studium kompleksu osadniczego w Basenie Affad, Southern Dongola Reach, Sudan.

Nasz projekt podejmuje badania nad stykiem dwóch kluczowych etapów kształtowania się najdawniejszej kultury ludzkiej w Afryce – paleolitem i neolitem. Odpowiada też na niezwykle aktualne i ważne pytania o zależność człowieka od środowiska oraz moment i konsekwencje zerwania tej pierwotnej symbiozy.

Projekt realizowany jest pod kierunkiem dr Marty Osypińskiej (IAiE PAN) i w całości finansowany przez Narodowe Centrum Nauki [UMO-2015/18/E/HS3/00416]. Przy realizacji projektu współpracuje międzynarodowy zespół specjalistów różnych dziedzin: archeologii, szeroko rozumianej wiedzy o behawiorze wczesnych społeczności ludzkich, paleontologii i archeozoologii, traseologii i archeologii eksperymentalnej, geomorfologii i geologii, geofizyki i biochemii.

Realizacja projektu przewidywana jest na lata 2016 – 2021. Stanowi on rozwinięcie badań prowadzonych w ramach poprzedniego projektu „Epigoni tradycji lewaluaskich w Dolinie Nilu Środkowego” [NCN UMO-2011/01/D/HS3/04125].

Działamy z pełnym poparciem National Corporation for Antiquities and Museums w Chartumie oraz lokalnych społeczności. Pracujemy w duchu pryncypiów etyki badań archeologicznych i współpracy ponad granicami przestrzeni i czasu.

Pozostajemy otwarci na propozycje współpracy, której celem będzie rozwój wiedzy o prahistorii subsaharyjskiej Afryki. Stawiamy na interdyscyplinarność metod, świeżość pomysłów i profesjonalizm.

TECHNOLOGIA

ZWIERZĘTA

OSADNICTWO

KRAJOBRAZ

KLIMAT

KULTURA

Aktualności

AD 2016 – Wspomnienia z sezonu polowego

Epigoni i prekursorzy – tak w skrócie nazwaliśmy obecnie rozpoczętą część naszych badań w Affad. Dlaczego takie zestawienie? Epigoni nawiązują do naszych najpóźniejszych łowców – może nawet ostatnich na świecie, jacy tworzyli kamienne narzędzia w [...]

2 Styczeń, 2017|