Po raz kolejny musieliśmy przełożyć na później plany ostatniego sezonu badań terenowych w Sudanie. Z oczywistych względów musimy też przygotować się na to, że w przyszłości wykopaliska wymagać będą od nas zachowania szczególnych środków ostrożności. Żywimy jednak nadzieję, że już wkrótce powszechne szczepienia i rosnąca świadomość przestrzegania zasad higieny pozwolą na kontynuowanie studiów nad pradziejami Nubii.

Również w samym Sudanie nastąpiły ważne zmiany od czasów naszego ostatniego pobytu w 2018. Z radością ale i obawą o bezpieczeństwo naszych przyjaciół śledziliśmy doniesienia o pokojowych przemianach politycznych. Jesteśmy nieustająco dumni z mądrości Sudańczyków!

Z obawą obserwowaliśmy też skutki wielkiej powodzi, jaka nawiedziła dolinę Nilu późnym latem 2020. Jej skutki będą z pewnością odczuwalne przyszłego lata, kiedy nasili się aktywność malarii…

Nie poddajemy się jednak i pomimo kwarantanny pracujemy nad publikacjami rezultatów naszych badań. Recenzenci oceniają nasze dwa ważne artykuły – dotyczący odkrycia i dyskusji nad behawiorem turów z Affad oraz drugi- obejmujący zagadnienia ostatecznego ustalenia periodyzacji formowania się Basenu Affad. Drukiem ukazały się artykuły w Archaeologia Polona i PAM a także rozdział w książce stanowiącej pokłosie spotkania w Paryżu Not just corridor… . Pracujemy też nad ostateczną formą monografii poświęconej kompletnej prezentacji wyników naszych badań nad plejstoceńskim etapem osadnictwa w Basenie Affad.

Myślimy też o przyszłości – planujemy kolejne prace i doskonalimy pomysły. Zaledwie kilka dni temu otrzymaliśmy pozytywną decyzję NCN o finansowaniu naszego kolejnego projektu! Pod kierownictwem Piotra skupimy się na markerach biologicznych i kulturowych wskazujących kierunki migracji zwierząt i ludzi w początkach holocenu i wcześniej. Poza odwiecznym korytarzem migracji wzdłuż Nilu przyjrzymy się też trasie W-E wzdłuż pasa sub-saharyjskiego sahelu. Będziemy więc odkrywać niezwykle dyskretne „ślady stóp” na naszym pan-afrykańskim skrzyżowaniu w Southern Dongola Reach! Nie byłoby takiego pomysłu bez badań w Affad.