Kolejne miesiące mijają na analizach laboratoryjnych i zaczynamy już widzieć ich pierwsze rezultaty. Przede wszystkim niezwykle owocna okazuje się współpraca z zespołem profesora Zdzisława Bełki (Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu) zajmującego się analizami izotopów Strontu (87/86Sr) w szkliwie nazębnym ludzi i zwierząt. Z naszych badań przekazaliśmy zarówno próbki zębów zwierząt paleolitycznych, jak i neolitycznych zwierząt i ludzi. Uzyskane wyniki posłużą do analiz dawnego środowiska ale też pochodzenia ludzi i zwierząt. Jest to szczególnie ważne w przypadku pochówków neolitycznych występujących w Affad w niewielkich skupieniach, nie zaś na rozległych cmentarzyskach liczących po kilkaset grobów, jakie znamy z innych części doliny Nilu. Właśnie z uwagi na tak znaczne rozproszenie grobów postawiono jakiś czas temu hipotezę, że mamy do czynienia z nomadycznymi pasterzami, nie zaś osiadłą społecznością rolników. Wskazania izotopowe z pewnością rzucić mogą więcej światła na to zagadnienie. Istotnie – zakres uzyskanych wyników jest dość szeroki (podobnie w przypadku zwierząt neolitycznych – głownie bydła), zatem pochowani w Affad ludzie pochodzili z różnych stron. Aktualnie analizowane są kolejne próbki i z pewnością już wkrótce będziemy wiedzieć znacznie więcej o możliwościach tych nowoczesnych metod badawczych dla archeologii środkowej doliny Nilu.

Również wstępne wyniki analiz mikrorezyduów (pozostałości tłuszczów) na naczyniach neolitycznych dały nadspodziewanie pozytywne rezultaty. Pomimo wstępnych wątpliwości wynikających z wieloletniego zalegania zabytków na powierzchni i erozji, na dwu fragmentach naczyń z Affad odkryto pozostałości produktów mlecznych! Podekscytowani przekazaliśmy do dalszych analiz kolejną serię zabytków, w tym – fragmenty specyficznych pucharów zazwyczaj utożsamianych z zastawą grobową neolitycznej elity społecznej. Analizy te przeprowadza dr Julie Dunne z University of Bristol. Dodać muszę, że nie jest to pierwszy mleczny ślad w naszych badaniach – w grudniu 2018 na stanowisku Affad 69 odnaleźliśmy fragmenty naczynia sitowatego (przypominającego współczesny durszlak) – tego typu naczynia używane były przez wczesno-rolnicze społeczności przy produkcji sera.

W lipcu 2019 uczestniczyliśmy w wystawie towarzyszącej międzynarodowemu sympozjum poświęconemu prahistorii NE Afryki w Poznaniu. Specjalnie dla celów wystawienniczych zleciliśmy rekonstrukcję rogu tura z naszych badań w Affad 124. Efekt pracy Małgorzaty Żukowskiej oglądać można w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Jest to jedyny taki zabytek z Afryki w kolekcjach muzealnych.