Wykopaliska 2013

Wykopaliska rozkręciły się na dobre. Dwa tygodnie prac już niemal za nami, choć odczucie upływającego czasu jest tu niejako wymuszane jedynie codziennym wypełnianiem rubryczki „data” w dokumentacji. Prace w tym sezonie opierają się rozpoznaniu stratygrafii stanowiska zarówno w skali mikro – w odniesieniu do nawarstwień w których zalegają zabytki jak i w skali makro – [...]