2020 – Pandemia COVID i plany dalszych badań nad pradziejami Nubii

Po raz kolejny musieliśmy przełożyć na później plany ostatniego sezonu badań terenowych w Sudanie. Z oczywistych względów musimy też przygotować się na to, że w przyszłości wykopaliska wymagać będą od nas zachowania szczególnych środków ostrożności. Żywimy jednak nadzieję, że już wkrótce powszechne szczepienia i rosnąca świadomość przestrzegania zasad higieny pozwolą na kontynuowanie studiów nad pradziejami [...]