Koniec pierwszego roku realizacji projektu

Wyniki badań nad źródłami i danymi pozyskanymi w trakcie zimowej kampanii wykopaliskowej w Sudanie zostały zaprezentowane na specjalistycznych spotkaniach w Poznaniu (Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza), Gdańsku (XIX Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna) oraz Warszawie (sympozjum z cyklu „Polacy nad Nilem” organizowane przez Uniwersytet Warszawski). Rezultaty badań pierwszego, rozpoznawczego sezonu, przygotowujemy do opublikowania w roczniku [...]