Wyniki badań nad źródłami i danymi pozyskanymi w trakcie zimowej kampanii wykopaliskowej w Sudanie zostały zaprezentowane na specjalistycznych spotkaniach w Poznaniu (Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza), Gdańsku (XIX Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna) oraz Warszawie (sympozjum z cyklu „Polacy nad Nilem” organizowane przez Uniwersytet Warszawski).
Rezultaty badań pierwszego, rozpoznawczego sezonu, przygotowujemy do opublikowania w roczniku „Polish Archaeology in the Mediterranean” (PAM), gdzie zaprezentowane będą na tle osiągnięć projektu Southern Dongola Reach Survey. Natomiast w biuletynie afrykanistycznym „Nyame Akuma” ukaże się wkrótce artykuł prezentujący nasz projekt – jego założenia jak i pierwsze wyniki. Wstępne spostrzeżenia dotyczące inwentarzy krzemiennych z badań powierzchniowych ukażą się w najnowszym tomie „Studies in African Archaeology” wydawanym przez poznańskie Muzeum Archeologiczne.
Szczegółowe analizy materiałów faunistycznych i krzemiennych trwają. Jednym z ważniejszych ich elementów była robocza wizyta w Gandawie i Brukseli. Możliwość korzystania z kolekcji porównawczych Belgijskiego Królewskiego Instytutu Historii Naturalnej (RBINS) okazała się bardzo owocna, a pomoc i wsparcie profesora Achillesa Gautier z Zakładu Paleontologii Uniwersytetu w Gandawie – nieocenione.
Zbliżający się drugi sezon prac terenowych zapowiada się równie dobrze. Zamierzamy pozyskać m.in. próbki sedymentów glebowych, które umożliwią określenie wieku osadnictwa z Affad metodą optycznie stymulowanej luminescencji (OSL). Kolejnym ważnym zagadnieniem będzie jednoznaczne wyjaśnienie genezy unikatowych obiektów związanych z osadnictwem: palenisk oraz dołków posłupowych.