17 maja 2017 roku w oparciu o wyniki badań narzędzi kamiennych i odpadku z ich produkcji odkrytych na stanowiskach w Affad, stypendysta naszego projektu – Piotr Osypiński uzyskał doktorat w Instytucie Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Promotorem dysertacji doktorskiej zatytułowanej: „Najpóźniejsze tradycje lewaluaskie środkowej doliny Nilu. Technologia wytwórczości kamiennej na przykładzie mikroregionu Affad w Sudanie”  była prof. Dobrochna Jankowska, a recenzentami prof. M. Kobusiewicz i dr hab. A. Wiśniewski. Praca uzyskała pozytywne recenzje, a publiczna obrona tezy zakończyła się wnioskiem do Rady Wydziału Historycznego UAM o nadanie tytułu doktora z wyróżnieniem! 15 grudnia w auli Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się uroczysta promocja doktora Piotra Osypińskiego.

Dodać należy, że również i drugi z naszych stypendystów – Michał Kuc należy już do grona doktorów.