Właśnie rozpoczyna się drugi, najistotniejszy sezon projektu. Po szczęśliwie – zaledwie dwudniowym wypełnianiu formalności w Chartumie, dotarliśmy autobusem do Debba, a następnie samochodem do Affad. Znów dwa dni perturbacji z wynajęciem domu na bazę, organizacją logistyki, wyżywienia… wydawałoby się, że szlaki w ubiegłym roku zostały przetarte, a jednak wszystko trzeba zaczynać od nowa.
Generalnie życie w Sudanie w ciągu ostatniego roku podrożało o kilka procent, jednak dla nas, u miejscowych… nawet o 100%!!! Długie godziny targowania, negocjacji mamy to już za sobą. Inspektorką z ramienia NCAM jest tym razem sympatyczna Hiyam, historyk sztuki z Muzeum Narodowego. Dziś rozpoczęliśmy szczegółowe pomiary geodezyjne obejmujące całe rozległe stanowisko Affad 23 wraz z otaczającymi terenami. W najbliższym czasie będziemy sporządzać również plany warstwicowe, lokalizować widoczne na powierzchni skupiska zabytków, palenisk i innych, istotnych dla nas obiektów. Przed podjęciem prac wykopaliskowych na stanowisku powstanie też rukuba, czyli zadaszenie, dające chwilę wytchnienia w cieniu. Yasin, nasz robotnik i lokalny „złota rączka” przeanalizował plany, sporządził kosztorys, zatwierdził materiały zatem od jutra będziemy mieli odrobinę cienia.