Lato tego roku zapamiętane przez nas będzie z 3 ważnych powodów.
Przede wszystkim wystąpienie na 14 Kongresie Pan-Afrykanistycznym w Johannesburgu wywarło na słuchaczach duże wrażenie nie tylko w powodu unikatowości badań nad epoką późnego plejstocenu poza sztandarowymi „kolebkami ludzkości” (Etiopia, Kenia czy Południowa Afryka) ale i jakości wyników. Wszystko wskazuje na to, że nasze stanowiska datowane na 15 tysiąclecie faktycznie reprezentują najpóźniejsze w całej Afryce (i chyba na świecie) przejawy funkcjonowania grup ludzkich na sposób sięgający korzeniami początków naszego gatunku! Usłyszeliśmy wiele słów uznania, a nawiązane znajomości z pewnością zaowocują w przyszłości dalszym rozwojem naszych prac. Kongresy Stowarzyszenia Pan-Afrykanistycznego odbywają się nieregularnie i jedynie w wyjątkowych miejscach, ważnych dla rozwoju nauki o przeszłości Afryki. Pierwszy z nich zorganizowany został w 1947r. przez jednego z ojców archeologii i paleoantropologii – Louisa Leakeya w Nairobi. Co ciekawe – brał w nim udział również ówczesny komisarz starożytności Anglo-Egipskiego Sudanu Anthony Arkell, i to pod wpływem spotkania w Nairobi wydał dwa lata później pracę o paleolitycznych zabytkach Sudanu wprowadzając do światowej nauki znaleziska tej klasy co czaszka z Singa (uznawana obecnie za należącą do najstarszych szczątków współczesnego człowieka sprzed 170-150 tysięcy lat), ogromna kolekcja prymitywnych narzędzi z Khor Abu Anga łączonych z przed-sapientnymi formami człowieka czy wreszcie powszechna na obszarze Sudanu obecność stanowisk epi-lewaluaskich, które to inspirowały nas do zainicjowania projektu w Affad.
Kolejny powód do dumy to zbliżające się wydania rezultatów naszych prac. Kończymy prace nad serią artykułów dotyczących odkrytych przez nas unikatowych pozostałości konstrukcji mieszkalnych i użytkowych z paleolitycznego Affad, szczegółowych analiz dawnego środowiska w którym funkcjonowały grupy łowców/zbieraczy czy wreszcie szerokiej serii datowań metodami OSL i AMS C14 – prawdziwych kamieni milowych prahistorii Środkowej Doliny Nilu. Już w sierpniu ukaże się również prezentacja naszych prac w internetowej (i co ważne – bezpłatnej!) edycji renomowanego periodyku ANTIQUITY – zachęcamy do lektury!
Na początku września prezentować również będziemy nasze wyniki na 14 Konferencji Nubiologicznej w Neuchatel (Szwajcaria). Spotkania Międzynarodowego Stowarzyszenia Nubiologicznego odbywają się cyklicznie co 4 lata, a zapoczątkował je w 1972 prof. Kazimierz Michałowski po zakończeniu wielkiej kampanii ratowniczej towarzyszącej budowie tamy asuańskiej. Obecność naszego projektu na tym sympozjum traktujemy jako przywilej i możliwość zaakcentowania obecności polskich misji archeologicznych nad Nilem, które obejmują swymi zainteresowaniami nie tylko symbolicznie już wręcz „polskie” domeny, jakimi są chrześcijańskie królestwa Nobadii i Makurii z okresu przed-muzułmańskiego.